ДомаОнлајн регистрација

Онлајн регистрациски формулар за Трговец/Компанија

Дали сте веќе регистриран во Avto.mk? Контактирајте го центарот за грижа на корисници на info@avto.mk за повторно активирање на вашиот профил.

Адреса (Локација на возилото)

Телефон за прашања од купувачи

Со цел да Ви овозможиме целосна поддршка во Avto.mk центарот за грижа на корисници, Ве молиме внесете контакт за поддршка.

Ги прочитав и се сложувам со правните информации, правилата и условите на Avto.mk

Запознат сум со правилата и потребата на определени правни информации кои се потребни при самата регистрација и сум лично одговорен за внесените податоци.

Ви благодариме за регистрацијата во Avto.mk!
SMARTNET d.o.o.
Емаил: info@avto.mk